בראשית

כושר לאדינו נוצר ברמה קונספטואלית עי אינו ורג'ינה אשר בעלי ידע עמוק בכשרות ובמטבח הספרדי-סלוניקאי. הם בטחו במיכאל וסופיה את רעיונם ואת התפתחותו.

חגיגות ראש השנה הוליכו להכרות בין אינו ורג'ינה לבין מיכאל וסופיה

הרצון לטוב, מחשבה חיובית, קבלה וכבוד קירבו ביניהם עם חלוף הזמן.

האהבה והצורך המשותפים לאוכל איכותי הרשו להם לחלום יחדיו.

כוח האמונה הוביל אותם להתגשמות חלומם,

מזון לנשמה מוכן כאן לכולם!

GENESIS